Penwythnos diwethaf roedd hi’n fraint i gael teithio i Wlâd Belg i chwarae rhan yn y Gwasanaeth Coffa Cenedlaethol Cymraeg wrth y cofeb Cymraeg yn Langemark. Digwyddodd y gwasanaeth ar 31ain Gorffennaf, canmlwyddiant cychwyniad Trydydd Frwydr Ypres, neu Brwydr Passchendaele.

Roedd hi’n wasanaeth emosiynol iawn. Afreal oedd eistedd yn gwrando ar y geiriau a’r gweddïau wrth edrych allan ar y caeau prydferth lle, can mlwyddyn yn ôl, bu rhyfela mor erchyll. Roedd hi hefyd yn arbenning bod cannoedd o Gymry a Phrydeinwyr arall wedi teithio i Wlâd Belg ar gyfer y digwyddiadau coffa dros 30-31ain Gorffennaf, ac roedd yna deimlad diriaethol o anrhydeddu eu cydwaedion.

Rydw i’n ddiolchgar iawn fy mod wedi cael ymuno a grwp yn teithio o Lywodraeth Cymru – fe wnes ffrindiau newydd ac wedi mwynhau ein sgyrsio.

Dyma sawl llun sydd yn rhoi taimaid o argraff o’r trip.

***

Last weekend I was honoured to travel to Belgium to be a part of the Welsh National Service of Remembrance at the Welsh memorial in Langemark. The service took place on 31st July, the 100th anniversary of the start of the Third Battle of Ypres, often referred to as the battle of Passchendaele.

It was a very moving service. It was surreal to sit listening to the speeches and prayers, looking out on the beautiful fields where a hundred years ago such warfare was raging. It was also incredibly emotive that so many hundreds of Welsh and other British people had travelled out for the commemorative events over 30th-31st July, and there was a real sense of honouring their kinsmen.

I am very grateful to have been able to join a group travelling from the Welsh Assembly – I made new friends and really enjoyed our diverse conversation.

Here are a few photos that go some way in giving an impression of the trip.

 

Screen Shot 2017-08-04 at 08.44.44 Screen Shot 2017-08-04 at 08.45.19 FullSizeRender 5 FullSizeRender 6 FullSizeRender 7 FullSizeRender 8

Share

No comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>