Events

Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2023 – Sir Gaerfyrddin

Bydd Anne yn beirniadu cystadleuthau’r delyn ac yn ymuno a beiriniaid arall ar gyfer dosbarthiadau ensembl.

Anne will be adjudicating the harp classes and joining with other adjudicators for ensemble classes.